Saturday, February 21, 2015

פרוטוקול מתוך העדות של המתלוננת ש.ל. בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

כך הסתיימה העדות של המתלוננת על האונס ש.ל. בביהמ"ש המחוזי בתל אביב. גרסתה הופרכה לחלוטין. השופטים שולחים את המאשימה עם המתלוננת ואת הנאשם הביתה, כדי שהמאשימה תוכל להכין הסבר למה שקרה באולם המשפטים.
השופטים ראו בבירור והיו מודעים לכך שגרסת המאשימה, לפיה האונס התרחש במהלך שנת 2001-2002, הופרכה לחלוטין. המאשימה לא הציגה ולא הוכיחה גרסה אחרת ולא הסבירה את הסיבות להפרכת גרסתה זו.

בסיכומי המאשימה הציגה התובעת עו"ד ברכה פלוס-שוירמן תמונה כוזבת, שונה לחלוטין, והסתירה את מה שהתרחש במציאות.

גם בית המשפט המחוזי בתל אביב פעל באופן דומה. הוא סילף את העדות המתלוננת ש.ל., את עמדת המאשימה ואת הפרוטוקולים המשפטיים: 


.

בישיבה הבאה בביהמ"ש יעיד הנאשם.

No comments:

Post a Comment