Monday, February 23, 2015

תמונת מצב


Neither more nor less - לא פחות ולא יותר

בקשה לקיום דיון נוסף

_____________________________________________________

בקשה זו נדחתה על הסף ע"י בית המשפט העליון

________________________________________


בבית המשפט העליון בירושלים                                                                             דנ"פ 09/______

בפני נשיא בית המשפט העליון                                                                         

                                                            משה גורליק, נושא ת.ז. 016893307
                                                            כעת במאסר
ע"י ב"כ עו"ד דרור ארד אילון ו/או שרון דניאלי ואח'
מרח' דיזינגוף 50, מגדל-על, קומה 18
טל': 03-6212444; פקס': 03-6212440                                  המבקש

נגד
מדינת ישראל                                                 
 ע"י פרקליטות המדינה                                                            המשיבה
                                                           
בקשה לקיום דיון נוסף
{בקשה מכוח סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ב-1982}
בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על קיום דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון בע"פ 5636/08 משה גורליק נ' מדינת ישראל ואח', שניתן ביום 26.1.09, ובו דחה בית המשפט העליון (כבוד השופטים א' לוי, א' רובינשטיין וי' דנציגר) את ערעורו של המבקש על פסק דינו (הכרעת דין וגזר דין) של בית המשפט המחוזי בת"א (הרכב כבוד השופטים ש' טימן, ת' שפירא וי' אמסטרדם) בתפ"ח 1183/05.

פסק-דון


בבית המשפט העליון   בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים


בפני:  
כבוד השופט א' א' לוי

כבוד השופט א' רובינשטיין

כבוד השופט י' דנציגר

פלוני
                                            

נ  ג  ד
                                                                                                        
המשיבים:
1. מדינת ישראל

2. פלוני

3. פלוני
                                            
ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, מיום 5.6.08, בת.פ.ח. 1183/05, [פורסם בנבו], שניתן על ידי כבוד השופטים: ש'  טימן, ת' שפירא, י' אמסטרדם
                                            
תאריך הישיבה:

בשם המערער:
עו"ד דניאלי שרון; עו"ד  דרור ארד-אילון
עו"ד תמר נבו

עו"ד שאול כהן

כתב ערעור

בבית המשפט העליון בירושלים                                                                             ע"פ  08/______
בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים                                                                                                        


                                                            משה גורליק, נושא ת.ז. 016893307
ע"י ב"כ עו"ד דרור ארד אילון
ו/או שרון דניאלי ו/או תמר נבו
מרח' דיזינגוף 50, מגדל-על, קומה 18
טל': 03-6212444; פקס': 03-6212440                                  המערער

נגד
1.     מדינת ישראל                                                        
 ע"י פרקליטות המדינה
2.     ש.ל.
3.     ע.ה.
 מסירה תבוצע באמצעות פרקליטות המדינה                       המשיבות
                                                           
כתב ערעור

מוגש בזאת כתב הערעור של המערער על פסק דינו (הכרעת דין וגזר דין) של בית המשפט המחוזי בת"א (הרכב כבוד השופטים ש' טימן, ת' שפירא וי' אמסטרדם) בתפ"ח 1183/05.

גזר-דיןתפח (ת"א) 1183/05 ‏ ‏ מדינת ישראל נ' גורליק משה
_
  
בתי המשפטבית משפט מחוזי תל אביב-יפו
פח 001183/05


בפני:
כב' השופט ש' טימן - אב"ד  
כב' השופטת ת' שפירא  
כב' השופטת י' אמסטרדם
תאריך:
05/06/2008
ע"י פרקליטות מחוז ת"א    המאשימה 

נגד

ב"י ב"כ עו"ד ארד איילון    הנאשם


גזר-דין 

איסור פרסום
אנו אוסרים את פרסום שמן של המתלוננות, וכל פרט אחר העלול להביא לזיהויין.
השופטת י' אמסטרדם:

הכרעת-דין


תפח (ת"א) 1183/05   מדינת ישראל נ' גורליק משה
_
בתי המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
פח 001183/05
בפני
הרכב כב' השופטים: ש' טימן - אב"ד,  ת' שפירא,  י'  אמסטרדם
תאריך:
27/03/2008

ע"י ב"כ עו"ד ברכה פלוס
המאשימה


נ  ג  ד
ע"י ב"כ עו"ד מרוז משה
הנאשם
אנו אוסרים פרסום שמותיהן של המתלוננות, וכל פרט שיש בו כדי לזהותן.
השופטת י' אמסטרדם

Sunday, February 22, 2015

פרוטוקול תרמית התביעה וסילופים של בתי המשפט

כאן מובאת הודעה לפרוטוקול של התובאת עו"ד ברכה פלוס-שוירמן. כאמור, בית המשפט שלח את המאשימה והנאשם, אותי, להכין שיעורי בית בנושא של שנת האונס של המתלוננת ש.ל. (ראו פרוטוקול עמ' 301 ש' 21).

Saturday, February 21, 2015

פרוטוקול מתוך העדות של המתלוננת ש.ל. בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

כך הסתיימה העדות של המתלוננת על האונס ש.ל. בביהמ"ש המחוזי בתל אביב. גרסתה הופרכה לחלוטין. השופטים שולחים את המאשימה עם המתלוננת ואת הנאשם הביתה, כדי שהמאשימה תוכל להכין הסבר למה שקרה באולם המשפטים.
השופטים ראו בבירור והיו מודעים לכך שגרסת המאשימה, לפיה האונס התרחש במהלך שנת 2001-2002, הופרכה לחלוטין. המאשימה לא הציגה ולא הוכיחה גרסה אחרת ולא הסבירה את הסיבות להפרכת גרסתה זו.

בסיכומי המאשימה הציגה התובעת עו"ד ברכה פלוס-שוירמן תמונה כוזבת, שונה לחלוטין, והסתירה את מה שהתרחש במציאות.

גם בית המשפט המחוזי בתל אביב פעל באופן דומה. הוא סילף את העדות המתלוננת ש.ל., את עמדת המאשימה ואת הפרוטוקולים המשפטיים: 


.

בישיבה הבאה בביהמ"ש יעיד הנאשם.

מתוך סיכומי ההגנה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

בעמוד זה עו"ד משה מרוז מפריך לחלוטין את העדות של המתלוננת ש.ל. בעניין שנת העבירה.
זו רק דוגמה אחת וקטנה ממה שהוצג לשופטים בתיק זה.Friday, February 20, 2015

סיכומי המאשימה

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו                          ת.פ.ח. 05/ 1183
                                                                                                             בפני הרכב כב' השופטים
                                                                                                             טימן, שפירא, אמסטרדם
                                                                                                              

המבקשת                            מדינת ישראל
                                              באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב - פלילי
                                              רח' רח' הנריטה סולד1 תל-אביב, מיקוד 64924
                                              טלפון: 03-6970218 פקס: 03-6979544


-   נ  ג  ד   -


המשיב                                משה שאול גורליק
                                              יליד 1952 ת.ז. 01689330-7
                                              רחוב ה' באייר 58, ראש העין.
                                              ע"י ב"כ עוה"ד משה מרוז


סיכומי המאשימה

Sunday, February 15, 2015

Los Chinchillas

!"כך מאכילים אותנו בשקרים - "יש שופטים בירושלים

Thursday, February 12, 2015

תלונה נגד הפרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן לנציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות כב' השופטת בדימ' הילה גרסטל

לכבוד כב' השופטת בדימ' הילה גרסטל תאריך: 05 בפברואר 2015
נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות 
ת.ד. 29216
מיקוד: 6129102
תל אביב

ג.נ.,

הנדון : תלונה נגד הפרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן

שמי משה גורליק.

בשנים 2005-2009 התנהל נגדי משפט פלילי ת.פ.ח. 1183/05 באשמת אונס ומעשה מגונה בנערה ש.ל. ומעשה מגונה בנערה ע.ה.. הורשעתי באונס של ש.ל. ובמעשה מגונה ב-ע.ה. וישבתי בכלא כשנתיים וחצי. לא הודייתי ולא מודה במיוחס לי.

במהלך המשפט בביהמ"ש המחוזי בתל אביב ולאחר מכן עד עצם היום הזה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן (להלן – הנילונה), פרקליטה מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), אשר שימשה תובעת מטעם המדינה, נהגה באופן לא ראוי ולא אתי, השתמשה בסמכותה לרעה, הציגה מצגי שווא, שיבשה הליכי המשפט, סילפה במכוון את הראיות והפרוטוקולים משפטיים וגרמה להרשעתי בהרשעת שווא. 

אלא הם נימוקיי:

Wednesday, February 11, 2015

השופט בדימוס שלי טימן במשחק מקדים רב משתתפים


שלי טימן במשחק מקדים בציבור

ביחסים אינטימיים שלו כב' השופט שלי טימן אוהב משחק מקדים. הוא טוב בזה, זאת עובדה. כך הוא חושב וכך חושבים ברי המזל שחוו את החוויה הבלתי נשכחת הזו. שלי טימן טוב במשחק מקדים ביחסים האינטימיים עם הציבור שמגיע במיוחד לפגישות אותו, הוא טוב באולפני טלוויזיה מול עם ישראל כולו, הוא טוב כנראה אחד על אחד, ובכלל - הוא פשוט טוב במשחק מקדים. 
אגב, אני חייב למהר ולהבהיר - אני לא מתכוון ליחסים אינטימיים של כבודו במיטה עם בחיר או בחירת ליבו הגדול. לא ולא. אני מדבר רק היחסים עם ציבור מאזיניו, אתו הוא משחק במשחק מקדים כבר שנים.

שנים שלי טימן מספר לכולם על שחיתות במערכת המשפט, הוא מדבר על בידוי ראיות יום יומי על ידי השופטים, על תפירת תיקים, על הרשעות שווא בכוונה תחילה וראו, איזה פלא, הוא לא מזכיר אף שם. 

Monday, February 9, 2015

עוד תמונה של פרנסיסקו גויה - תמונה שלנואלה הם חלקיקי אבק

קפקא כאן ועכשיו
סיפור משפטו ההזוי
של משה גורליק


מהתנ"ך: "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל, אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה." (שופטים י"ז )
            "וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה' (דברים ו, י”ח).


משך שנים רבות משה גורליק M.Sc., מורה לאומנויות לחימה, עסק בחקר התנועה האנושית ופיתח שיטה הוליסטית יחודית הכוללת טיפול בתנועה, אומנות לחימה, אומנות התנועה ופיתוח גוף.
החל מאמצע שנות התשעים החל משה גורליק ללמד תלמידים את האומנויות שלמד ופיתח.

בשנת 2004 הגישו שתי תלמידות לשעבר של משה תלונות במשטרה בגין עבירות מין נגדן לכאורה. התלמידה לשעבר ש. טענה כי משה אנס אותה וניסה לבצע בה מעשה מגונה.
תלמידה נוספת ע. טענה למעשה מגונה.
אלה היו תלונות שווא. 

Sunday, February 8, 2015