Friday, January 11, 2019

Wednesday, October 14, 2015

The interview of Moshe Gorelik to Marianne Azizi in English

In this interview Moshe Gorelik explains, on the base of his own case, why Israeli Judicial Sytem became Jeudicial Terrorist Organization terrifing Israeli people.


 

Wednesday, October 7, 2015

תגובה להחלטת נתב"ם מתאריך 25 במאי 2015 בעניין של תלונה על פרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן ממחוז תל אביב, מספר פנייה 34/15


לכב' שרת המשפטים                                                                                    תאריך: 09.06.2015

הגב' איילת שקד

 
תגובה להחלטת נתב"ם מתאריך 25 במאי 2015 בעניין של תלונה על פרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן ממחוז תל אביב, מספר פנייה 34/15

 כללי

שמי משה גורליק.

בשנת 2008 הורשעתי באונס ובמעשה מגונה בשתי קטינות כאשר במהלך המשפט הפרקליטות ובית המשפט בדו ראיות, שיבשו הליכי המשפט והרשיעו אותי בהרשעת שווא.

בתאריך 05.02.2015 הגשתי תלונה מפורטת ומבוססת על פרקליטה עו"ד ברכה פלוס שוירמן לנציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (נבת"ם).

בתחילת יוני 2015 הגיעה אלי תשובתה של נבת"ם לתלונתי.

תשובת נבת"ם כוללת הצגת עובדות שגוייה, מגמתית ומסולפת במספר רב של מקרים. כמו כן החלטת נתב"ם נשענת על בריחה מאחריות הפרקליטות על עבירות שנעשו בטענה שהתנהלות פרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שויירמן (להלן: הנילונה) אושרה ע"י בית המשפט.

העברת אחריות על התנהלות הנילונה אל בית המשפט מרוקנת מתוכן כל תלונה במשפטים חלוטים שכן התנהלות פסולה של פרקליט כבר אושרה ע"י בתי המשפט מסיבות שונות. נבת"ם התעלמה מבדיקת העובדות והסתתרה אחרי החלטות של ביהמ"ש, אותן היא איננה רשאית לבקר.

 

הערות לגבי החלטת נבת"ם
 
להלן תגובתי לעיקרי הדברים בהחלטה. אקדים ואומר כי כל המסמכים מהם אני מצטט או מביא עותקים, סופקו לנתב"ם כחלק מהתלונה.

Thursday, August 27, 2015

החלטת פרקליטות המדינה בעניין הערער שהוגש לגבי כב' שופט המושחת שלי טימן

 
טיוח תוצרת הפרקליטות. שימו לב שפרקליטות המדינה משחררת את כב' השופט שלי טימן מאחריותו הפלילית בסיוע לאחר המעשה או אי-מניעת פשע.
 
האם מדובר באי-ידיעת החוק או בזילזול בחוק?

Thursday, August 20, 2015

כב' השופט בדימ' שלי טימן - שופט ואדם מושחת

 
 

כב' השופט בדימ' שלי טימן הוא שופט מושחת ואדם מושחת.
שלי טימן בדה ראיות כדי להרשיע את האזרח חף מפשע משה גורליק בעבירות מין. שלי טימן וצוות שופטים בראשו עמד, תחיה שפירא ויהודית אמסטרדם, בדו כתב אישם, עדות מרכזית, עד וזירת העבירה.
שלי טימן חתם ללא אף הערה על הכרעת דין ועל גזר דין שמבוססים על שני כתבי אישום שונים וסותרים – הבדוי והאמיתי.
בהופעתו בתכנית טלוויזיה אמר שלי טימן שהוא לא זוכר את משה גורליק אחרי משפט נגדו שנמשך עשרות רבות של שעות בשנים 2005-2008 ושטענות של משה גורליק נגדו זה דבר נורא ואיום.
 
שלי טימן מלמד אתיקה משפטית באונ' תל אביב ובמרכז בין תחומי הרצליה. כמו כן הוא יו"ר פרס התיאטרון, חבר בוועדה להענקת פרס ישראל בתחום התיאטרון והמחול, חבר בועדה ליושרה לאומית בישראל – כך כתוב בערך "שלי טימן" בויקיפדיה.  בחיפוש בגוגל לא ניתן היה לגלות שום ועדה בשם זה. 

מקומו של כב' השופט בדימ' שלי טימן, אדם ושופט מושחת וצבוע, על קיר הבושה.

ובא לציון גועל!


Tuesday, August 18, 2015

Wall of shame

אל הקיר הזה נצמיד פושעי מערכת המשפט ואת האלה שמסייעים להם לבצע פשעים ולהמנע מעונש.
 
אלה הם שודדי ועושקי העם, הפרזיטים שמוצצים לנו את דמינו.
אל הקיר, הנבלות!
 
העם צריך להכיר את פושעיו!


מכתב גלוי לח"כ אילן גילאון יושב-ראש סיעת מרצ בכנסת ה-19

ח"כ אילן גילאון שלום לך.
ראיתי אותך מספר רב של פעמים מדבר בעד אהבה וכבוד הדדי בין האנשים, דוגל ביושר ואמת ושולל את ההכפשות, שינאה ושקר. לפני יומיים יזמת אף שיחת טלפון עם בחורה צעירה שכתבה דברי שיטנה בפייסבוק. השיחה שודרה בטלוויזיה. זה היה מעשה יפה מאוד מצדך.
אבל הנה, יש בעיה לכולנו - לפי שופט בכיר בדימוס שלי טימן שופטים בודים ראיות "כל יום"!