Saturday, February 21, 2015

מתוך סיכומי ההגנה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

בעמוד זה עו"ד משה מרוז מפריך לחלוטין את העדות של המתלוננת ש.ל. בעניין שנת העבירה.
זו רק דוגמה אחת וקטנה ממה שהוצג לשופטים בתיק זה.No comments:

Post a Comment