Tuesday, March 3, 2015

בקשה להשלמת החומר מנציבות הביקורת על מערך התביעה


גרסת המתלוננת לאונס ש.ל. שהתביעה החביאה

במהלך השמשפט המתלוננת ש.ל. הציגה לתביעה מספר גרסאות סותרות של אירוע האונס. כל הגרסאות היו שקריות. 
כך למשל היא טענה שהאונס אירע במכוניתו של הנאשם בחניון של ספריה עירונית של הרצליה אשר צמוד לספריה. לנאשם, לי, לא הייתה מכונית המתאימה לתאור של ש.ל., החניון של הספריה לא קיים כלל ובכלל אין ולא היה שום חניון צמוד לספרייה.

לפניכם גרסה נוספת של ש.ל. שנמסרה במהלך שיחת רענון בפרקליטות.