Wednesday, February 11, 2015

השופט בדימוס שלי טימן במשחק מקדים רב משתתפים


שלי טימן במשחק מקדים בציבור

ביחסים אינטימיים שלו כב' השופט שלי טימן אוהב משחק מקדים. הוא טוב בזה, זאת עובדה. כך הוא חושב וכך חושבים ברי המזל שחוו את החוויה הבלתי נשכחת הזו. שלי טימן טוב במשחק מקדים ביחסים האינטימיים עם הציבור שמגיע במיוחד לפגישות אותו, הוא טוב באולפני טלוויזיה מול עם ישראל כולו, הוא טוב כנראה אחד על אחד, ובכלל - הוא פשוט טוב במשחק מקדים. 
אגב, אני חייב למהר ולהבהיר - אני לא מתכוון ליחסים אינטימיים של כבודו במיטה עם בחיר או בחירת ליבו הגדול. לא ולא. אני מדבר רק היחסים עם ציבור מאזיניו, אתו הוא משחק במשחק מקדים כבר שנים.

שנים שלי טימן מספר לכולם על שחיתות במערכת המשפט, הוא מדבר על בידוי ראיות יום יומי על ידי השופטים, על תפירת תיקים, על הרשעות שווא בכוונה תחילה וראו, איזה פלא, הוא לא מזכיר אף שם. 

לפניכם קטע קצר, אחד מני רבים, בהם שלי טימן שופך את ליבו לפני הציבור:

https://www.youtube.com/watch?v=OKkmweiYsMQ

שלי טימן רומז, שלי טימן נוגע אבל הוא נשאר במשחק המקדים ולא מגיע לדבר האמיתי.הוא לא אומר מי הם השופטים שבדו ראיות!
אמרת א' - תגיד ב'. אתה לא יכול להשאר במשחק מקדים כל הזמן ולא להגיע בסוף לדבר האמיתי. זה פשע בחיים פרטיים וזה פשע בחיים ציבוריים. אגב, בניגוד לחיים פרטיים, בחיים ציבוריים זה פשע פלילי. אתה, כשופט בדימוס, בוודאי מכיר את חובת הדיווח על פשע חמור שאתה יודע עליו ועוד במקום עבודתך, בבית המשפט! אתה בוודאי יודע שאי-דיווח הוא כהשתתפות במעשה הפשע. בוודאי הרשעת רבים על עבירה דומה.
הציבור מקשיב לך ולא שואל שאלות. התקשורת החוקרת שלנו, התקשורת הסקרנית, מגלה חוסר עניין בעבריינים או לא מבינה אותך מרוב העונג. כולנו יודעים שבמשחק מקדים כזה מרוב העונג מתאדה השכל. אולי זה מה שקרה לכולם. 
אני גם שמעתי אותך. גם אתי ניסית את המשחק המקדים, וגם אני התלהבתי ממנו נורא. אבל, בניגוד לכל השאר, לציבור ולתקשורת, המשחק המקדים לא הספיק לי. אז דרשתי את הדבר האמיתי!
מרגע זה הכל הלך עקום. אתה סירבת, לא הצדקת את התקוות שתליתי בך ולא נתת לי להגיע לסיפוק אמיתי.
כמקובל, התלוננתי עליך במשטרה. פניתי למפכ"ל עצמו, בגלל חשיבות העניין כמובן:


לכבוד מפכ"ל משטרת ישראל תאריך: 16 בספטמבר 2014
רב-ניצב יוחנן דנינו

א.נ.,

הנדון: תלונה על עבירות פליליות לכאורה שביצע שופט בדימוס מר שלי טימן

אני מגיש את התלונה בהתאם לסע' 58 לחוק לסדר הדין הפלילי. 
במהלך ההרצאה הפומבית שמר שלי טימן נתן במרכז הבמה בגני תקווה בתאריך 12 באפריל 2014 הודה מר טימן שידוע לו ששופטים בודים ראיות ומרשיעים הרשעות שווא כל יום לפי הגדרתו. 
מר שלי טימן לא דיווח על כך לרשויות ולממונים עליו, כמתחייב מחוק העונשין סע' 260 (א), (ב) וסע' 262.
ידוע לי על לפחות  שני שופטים שמר טימן ידע על בידוי ראיות על ידם ולא דיווח על כך בזמן האירוע וגם לאחר פרישתו ממערכת המשפט. 
יתרה מזאת מר שלי טימן בעצמו חתום על הכרעת הדין הכוללת בידוי ראיות על ידי השופטים. 
בתאריך 12 בספטמבר 2014, כ-6 שנים לאחר פרישתו מתפקיד השופט, הופיע מר שלי טימן בתכנית היומן של אילה חסון ושוב חזר על טענותיו בדבר ביצוע פשעים חמורים ע"י מספר רב של שופטים. גם במקרה זה בניגוד לחוק ולמצופה ממנו לא דיווח מר טימן לרשויות ולא מסר את שמות העבריינים לכאורה.
מדובר בסדרה של עבירות חמורות מאוד שחקירתן הדחופה הנה חיונית ובעלת חשיבות ממדריגה ראשונה. 
הנני מבקש לזום חקירת משטרה דחופה של מר שלי טימן הן לגבי העבירות שביצע לכאורה והן לגבי העבירות שבוצעו ע"י שופטים אחרים לפי הידוע לו.

בכבוד רב,

משה גורליק


מצ"ב:
- לינק לסרט וידאו עם הופעה של מר שלי טימן והופעתי בתכנית "סירנות" בערוץ 1 בטלוויזיה: https://www.youtube.com/watch?v=OKkmweiYsMQ

- לינק להופעת מר שלי טימן בתוכנית יומן של אילה חסון: https://www.youtube.com/watch?v=EAanaNtyY30&feature=youtu.be
-2-


* למען גילוי נאות: הורשעתי ע"י מר שלי טימן במעשה אונס ומעשה מגונה וישבתי בכלא כשנתיים וחצי 


הערה: אדוני המפכ"ל, אם העובדות שאני מתאר כאן הנן אמת, אזי מדובר בפצצת אטום משפטית וחברתית והמניעים שלי אינם חשובים כלל. אם העובדות הנ"ל אינן אמת – הכל בטל בשישים. 

הערה: נא למסור לי מספר טלפון וכתובת אי-מייל לבירורים ומעקב

העתקים:
- שרת המשפטים גב' ציפי לבני
- יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ח"כ מר דוד רותם
- יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת  ח"כ גב' מירי רגב
- יו"ר ועדה מיוחדת לפניות הציבור בכנסת ח"כ גב' עדי קול
- מבקר המדינה כב' השופט בדימ' יוסף שפירא
- היועץ המשפטי לממשלה מר יהודה וינשטיין
- כל חברי כנסת
- גב' אילה חסון
- מר יואב יצחק

אבל, גם המפכ"ל היה כנראה בשיא של המשחק המקדים אתך. זאת התשובה שהוא שלח לי:

התשובה לא הגיונית כמובן, אבל יש לו סיבה מוצדקת - הוא היה באמצע של המשחק המקדים עם שלי טימן!

פניתי חעזרה ליועץ לענייני משפחה, סליחה... פניתי ליועץ המשפטי לממשלה וכתבתי לא ערער על החלטת המפכ"ל, שכאמור עדיין עושק... סליחה, עוסק במשחק מקדים של שלי טימן:


לכבוד היועץ המשפטי לממשלה תאריך:25 בינואר 2015
מר יהודה וינשטיין
לשכת היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים
רח' צלאח א-דין 29 ירושלים 91010
ת.ד. 49029 ירושלים 91490

א.נ.,
הנדון: ערער על החלטת מפכ"ל משטרת ישראל רב-ניצב יוחנן דנינו לגבי תלונה על עבירות פליליות לכאורה שביצע שופט בדימוס מר שלי טימן
1. בתאריך 16 בספטמבר 2014 הגשתי למפכ"ל משטרת ישראל רב-ניצב יוחנן דנינו תלונה על התנהלות פלילית לכאורה של כב' השופט בדימ' שלי טימן בזו הלשון: 
"
אני מגיש את התלונה בהתאם לסע' 58 לחוק לסדר הדין הפלילי. 
במהלך ההרצאה הפומבית שמר שלי טימן נתן במרכז הבמה בגני תקווה בתאריך 12 באפריל 2014 הודה מר טימן שידוע לו ששופטים בודים ראיות ומרשיעים הרשעות שווא כל יום לפי הגדרתו. 
מר שלי טימן לא דיווח על כך לרשויות ולממונים עליו, כמתחייב מחוק העונשין סע' 260 (א), (ב) וסע' 262.
ידוע לי על לפחות  שני שופטים שמר טימן ידע על בידוי ראיות על ידם ולא דיווח על כך בזמן האירוע וגם לאחר פרישתו ממערכת המשפט. 
יתרה מזאת מר שלי טימן בעצמו חתום על הכרעת הדין הכוללת בידוי ראיות על ידי השופטים. 
בתאריך 12 בספטמבר 2014, כ-6 שנים לאחר פרישתו מתפקיד השופט, הופיע מר שלי טימן בתכנית היומן של אילה חסון ושוב חזר על טענותיו בדבר ביצוע פשעים חמורים ע"י מספר רב של שופטים. גם במקרה זה בניגוד לחוק ולמצופה ממנו לא דיווח מר טימן לרשויות ולא מסר את שמות העבריינים לכאורה.
מדובר בסדרה של עבירות חמורות מאוד שחקירתן הדחופה הנה חיונית ובעלת חשיבות ממדריגה ראשונה. 
הנני מבקש לזום חקירת משטרה דחופה של מר שלי טימן הן לגבי העבירות שביצע לכאורה והן לגבי העבירות שבוצעו ע"י שופטים אחרים לפי הידוע לו.
"
2. תשובתה של משטרת ישראל, סימוכין 108209814 מתאריך 27 בנובמבר 2014, אשר קיבלתי רק לפני ימים מספר, היתה כי "לאחר בחינת חומר באופן מעמיק עולה כי לא נמצאה תשתית המצדיקה פתיחה בחקירה פלילית". 
3. אציין כי המשטרה לא פנתה אלי כדי לקבל מידע נוסף או הבהרות.
4. תשובה זו של המשטרה לוקה בחוסר סבירות קיצונית ומעלה חשד סביר כי בבסיס ההחלטה עמדו שיקולים זרים, זילזול בחוק ואי-שמירה על האינטרס הציבורי. יתרה מזו, החלטת המשטרה היא בעצם עבירה פלילית לכל דבר.  
5. לאור העובדות הנ"ל ובתוקף סמכותך לפי החוק הנך מתבקש להראות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית נגד כב' השופט בדימ' שלי טימן.
6. כמו כן הנך מתבקש לפתוח בחקירה עצמאית לגבי הסיבות להחלטת משטרת ישראל לא לפתוח בחקירה פלילית נגד כב' השופט בדימ' שלי טימן.
7. אדוני, לפחות אפשר היה לפנות לכב' השופט בדימ' שלי טימן ולבקש שיסביר למה הוא מתכוון באמירותיו אליהן אני מתייחס כאן. לא מתקבל על הדעת ששופט מכובד בדימ' מבית המשפט המחוזי יומר דברים כאלה מבלי להתכוון לאמיתות של תוכן הדברים. הרי אין מחלוקת שהדברים הנ"ל נאמרו ונאמרים ע"י כבוד השופט בדימ' טימן במהלך ההרצאות שהוא נותן לציבור. הרי לא מדובר בבדיחות אלא בהאשמות החמורות ביותר. אדוני, לפי החוק מאישיות כזאת לא ניתן לקבל תשובה בנוסח "אני לא מעוניין להזכיר שמות". אם הוא לא שותף לעבירות הללו אפשר לחייב אותו גם להזכיר שמות וגם לפרט את הנסיבות. אם הוא שותף לעבירות הוא רשאי לשתוק ע"מ לא להפליל את עצמו, אבל אז יש לחקור אותו תחת אזהרה כחשוד. לכן התשובה שקיבלתי מהמשטרה שרצופה בזה, מלבד היותה פתטית בעליל, הרי היא מהווה דוגמה של חוצפה. האם אתה, אדוני, הייתה מסתפק בתשובה כזאת?! בוודאי תסכים אתי שבעניין זה בלבד אין שום הבדל בינך, אדוני, לביני, אפילו הורשעתי בפשע חמור. מיותר גם להזכיר לך את מה שאתה בודאי יודע שבג"ץ לא יתן גיבוי לתשובה כזאת בנסיבות אלה. גם ידוע לך כי בעניין זה אתה התחנה האחרונה לפני בג"ץ.
8. לפי כך אדוני אודה לך מקרב לב אם תועיל לקבל את הערער ולהודיעני מהר ככל שאפשר ע"מ שבג"ץ לא ידחה אותי מטעמים של שיהוי.

מצ"ב: 
- תלונתי למשטרת ישראל מתאריך 16 בספטמבר 2014. 
- תשובתה של המשטרה מתאריך 27 בנובמבר 2014.

בכבוד רב,

משה גורליקהעתקים:
- ראש ממשלת ישראל ושר המשפטים מר בנימין נתניהו
- יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ח"כ מר דוד רותם
- יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת  ח"כ גב' מירי רגב
- יו"ר ועדה מיוחדת לפניות הציבור בכנסת ח"כ גב' עדי קול
- מבקר המדינה כב' השופט בדימ' יוסף שפירא
- כל חברי כנסת
- גב' אילה חסון
- מר יואב יצחק

היועץ הפנה אותי לפרקליט המדינה:


בקיצור, דרך לגיהנום רצופה כוונות טובות וממשחק מקדים במקום דבר האמיתי הגענו לערכאות. 
עצוב, כמובן. אבל אולי מעז יצא מתוק ובסוף בכל זאת נגיע לדבר האמיתי.

מה אתה אומר, כבוד השופט שלי טומן?


No comments:

Post a Comment