Thursday, August 20, 2015

כב' השופט בדימ' שלי טימן - שופט ואדם מושחת

 
 

כב' השופט בדימ' שלי טימן הוא שופט מושחת ואדם מושחת.
שלי טימן בדה ראיות כדי להרשיע את האזרח חף מפשע משה גורליק בעבירות מין. שלי טימן וצוות שופטים בראשו עמד, תחיה שפירא ויהודית אמסטרדם, בדו כתב אישם, עדות מרכזית, עד וזירת העבירה.
שלי טימן חתם ללא אף הערה על הכרעת דין ועל גזר דין שמבוססים על שני כתבי אישום שונים וסותרים – הבדוי והאמיתי.
בהופעתו בתכנית טלוויזיה אמר שלי טימן שהוא לא זוכר את משה גורליק אחרי משפט נגדו שנמשך עשרות רבות של שעות בשנים 2005-2008 ושטענות של משה גורליק נגדו זה דבר נורא ואיום.
 
שלי טימן מלמד אתיקה משפטית באונ' תל אביב ובמרכז בין תחומי הרצליה. כמו כן הוא יו"ר פרס התיאטרון, חבר בוועדה להענקת פרס ישראל בתחום התיאטרון והמחול, חבר בועדה ליושרה לאומית בישראל – כך כתוב בערך "שלי טימן" בויקיפדיה.  בחיפוש בגוגל לא ניתן היה לגלות שום ועדה בשם זה. 

מקומו של כב' השופט בדימ' שלי טימן, אדם ושופט מושחת וצבוע, על קיר הבושה.

ובא לציון גועל!


No comments:

Post a Comment