Tuesday, August 18, 2015

Wall of shame

אל הקיר הזה נצמיד פושעי מערכת המשפט ואת האלה שמסייעים להם לבצע פשעים ולהמנע מעונש.
 
אלה הם שודדי ועושקי העם, הפרזיטים שמוצצים לנו את דמינו.
אל הקיר, הנבלות!
 
העם צריך להכיר את פושעיו!


No comments:

Post a Comment