Thursday, August 27, 2015

החלטת פרקליטות המדינה בעניין הערער שהוגש לגבי כב' שופט המושחת שלי טימן

 
טיוח תוצרת הפרקליטות. שימו לב שפרקליטות המדינה משחררת את כב' השופט שלי טימן מאחריותו הפלילית בסיוע לאחר המעשה או אי-מניעת פשע.
 
האם מדובר באי-ידיעת החוק או בזילזול בחוק?

No comments:

Post a Comment