Tuesday, March 3, 2015

גרסת המתלוננת לאונס ש.ל. שהתביעה החביאה

במהלך השמשפט המתלוננת ש.ל. הציגה לתביעה מספר גרסאות סותרות של אירוע האונס. כל הגרסאות היו שקריות. 
כך למשל היא טענה שהאונס אירע במכוניתו של הנאשם בחניון של ספריה עירונית של הרצליה אשר צמוד לספריה. לנאשם, לי, לא הייתה מכונית המתאימה לתאור של ש.ל., החניון של הספריה לא קיים כלל ובכלל אין ולא היה שום חניון צמוד לספרייה.

לפניכם גרסה נוספת של ש.ל. שנמסרה במהלך שיחת רענון בפרקליטות.

גרסה זו סותרת לחלוטין את גרסאות האחרות של ש.ל. ואת הגרסה שהופיעה בסיכומי המאשימה שהוגשה לבית המשפט.


מעניין שהתובעת מטעם המדינה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן הסתירה מידע זה בסיכומי המאשימה שהגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. 
מעשה חמור זה הוא רק אחד משורה של עבירות פליליות חמורות לכאורה שביצעה התובעת עו"ד ברכה פלוס-שוירמן במהלך משפט זה.


No comments:

Post a Comment